Her kan du se Vandværket Fastrup Mark A.M.B.A.'s priser.

Tilslutning til ledningsnettet pr. år 1156,25 kr. inkl. moms
Fast årligt bidrag pr. måler 937,50 kr. inkl. moms
Vand, pris pr. m³ 14,38 kr. inkl. moms
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 - drikkevandsbeskyttelse 7,96 kr. inkl. moms

Takstblad 2024