Formand:
Ole Pedersen

Kasserer:
Morten Fuur

Sekretær:
Freddy Alberg

Medlemmer:
Hans Thomasen
Martin Jensen

Suppleant:
Max Skjold