Efter et ledningsarbejde har vandet været lukket, og det har resulteret i at noget okker har løsnet sig. Okker er ikke farligt, men hvis der er misfarvning i vandet løses det ved at lade vandet rende i alle vandhaner og toiletter indtil vandet ser klart ud igen.
Vær opmærksom på at det kan give misfarvning ved fx tøjvask.